Wetenschappelijk onderzoek CO 2016

Het afgelopen jaar is veel wetenschappelijk onderzoek afgerond  rondom het gevaar van koolmonoxidevergiftiging en hoe dit te beperken. Er is een rapport beschikbaar gekomen over de juiste locatie van CO-melders, een heldere publieksinstructie gemaakt, informatie over welke melders veilig zijn en een GGD-richtlijn koolmonoxide.

– Rapport over de juiste locatie var de CO-melder: klik hier.
– Het plaatsingsadvies als publieksinformatie vindt u klik hier.
– De GGD-richtlijn medische milieukunde koolmonoxide in woon- en verblijfsruimten, klik hier.
– Voor veilige CO-melders, klik hier.