CO-vrij logo

Stop CO-vergiftiging 2023

De campagne Stop CO- vergiftiging richt zich in 2023 op het verhogen van relevante kennis, het vergroten van het risicobewustzijn over koolmonoxidevergiftiging, het aanjagen van het gewenste gedrag om een koolmonoxidevergiftiging te voorkomen en de nieuwe CO-certificering. De campagnemiddelen die ontwikkeld zijn voor eerdere campagnes zijn verder geoptimaliseerd en worden wederom ingezet. Daarbij zijn er nieuwe materialen ontwikkeld om bewustwording te creëren over de nieuwe wetgeving.

Campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ 2023

Voor de campagnevoering zijn de volgende online middelen beschikbaar:

  • Nieuwsbericht

Aan het begin van de campagne, 1 februari 2023, hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting een nieuwsbericht gedeeld over de campagne. Er wordt ingegaan op de nieuwe wetgeving, waarom die er komt, wat betekent voor mensen en hoe een CO-vergiftiging kan worden voorkomen.

  • Website CO-wijzer

De website www.co-wijzer.nl dient als informatieplatform waarnaar in de campagne actief verwezen wordt. De website is afgelopen jaar ontwikkeld in een samenwerking tussen het NIPV, Brandweer Nederland, Nederlandse Brandwonden Stichting en is gebaseerd op actuele, wetenschappelijk onderbouwde, informatie.

  • CO-wijzer

Met de CO-wijzer.nl kan het publiek snel inzicht krijgen in hoeveel CO-melders zij zouden moeten hebben en waar die wel of juist niet geplaatst moeten worden. https://www.co-wijzer.nl/co-wijzer.

  • CO test

Met de online CO-test kan het publiek op een laagdrempelige manier kennis maken met de belangrijkste vragen rondom CO en wordt via de antwoorden uitleg en handelingsperspectief geboden. https://www.co-wijzer.nl/co-test/start.

 

  • Animatie

De animatie brengt op heldere wijze in beeld wat koolmonoxide is, hoe een vergiftiging te voorkomen en waar een CO-melder te plaatsen. https://www.co-wijzer.nl/artikel/hoe-voorkom-je-een-co-vergiftiging.

  • Website Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw

Het stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties moet het aantal koolmonoxideongevallen reduceren door de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te verbeteren: https://www.tlokb.nl/gasverbrandingsinstallaties.

  • Online advertenties 

In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting zijn advertenties ontwikkeld die zullen worden ingezet op social media kanalen. Meerdere doelgroepen en doelen worden met deze advertenties worden bereikt. Zo wordt er geadverteerd op Facebook, Instragram, Twitter en LinkedIn. Er wordt verwezen naar de CO-test, CO-wijzer en de informatieve pagina’s.  Daarbij worden er ook advertenties ingezet via Google Ads en display advertenties.

  • Offline advertentiemateriaal 

Om bewustwording te creëren voor de nieuwe CO-certificering, worden er tijdens de campagne ook offline materialen ingezet. Zo wordt er gebruikt gemaakt van radio, abri’s, digitale schermen, huis-aan-huis bladen en advertorials in regionale bladen.