Stop CO-vergiftiging

De campagne Stop CO- vergiftiging richt zich op het verhogen van relevante kennis, het vergroten van het risicobewustzijn over koolmonoxidevergiftiging en het aanjagen van het gewenste gedrag om een koolmonoxidevergiftiging te voorkomen (Ventileer – Controleer – Alarmeer). De campagne middelen die ontwikkeld waren voor de campagne van het jaar 2020-2021 zijn verder geoptimaliseerd en worden wederom ingezet.

Campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ februari 2022

Voor de campagnevoering zijn de volgende online middelen beschikbaar:

  • Persbericht

Dinsdag 25 januari ontvangen de Veiligheidsregio’s het persbericht dat door Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting op dinsdag 1 februari ’s ochtends verstuurd zal worden. Hierin zal een ervaringsverhaal van een slachtoffer centraal staan. Naast het uitsturen van het persbericht zal er media-aandacht gegenereerd worden op radio en TV en in de schrijvende pers via free publicity. Zodra wij regionale aanvragen krijgen zullen we daarover contact met de Veiligheidsregio’s opnemen, zodat zij hier ook regionaal invulling aan kunnen geven. Het persbericht kan op 1 februari worden gebruikt om rechtstreeks de regionale media te benaderen.

  • Website CO-wijzer

De website www.co-wijzer.nl dient als informatieplatform waarnaar in de campagne actief verwezen wordt. De website is afgelopen jaar ontwikkeld in een samenwerking tussen het IFV-Brandweer Nederland-Brandwonden Stichting en is gebaseerd op actuele, wetenschappelijk onderbouwde, informatie.

  • CO-wijzer

Met de CO-wijzer.nl kan het publiek snel inzicht krijgen in hoeveel CO-melders zij zouden moeten hebben en waar die wel of juist niet geplaatst moeten worden. https://www.co-wijzer.nl/co-wijzer

 

  • CO quiz

Met de online CO-quiz kan het publiek op een laagdrempelige manier kennis maken met de belangrijkste vragen rondom CO en wordt via de antwoorden uitleg en handelingsperspectief geboden. https://www.co-wijzer.nl/co-test/start.

  • Animatie

De animatie brengt op heldere wijze in beeld wat koolmonoxide is, hoe een vergiftiging te voorkomen en waar een CO-melder te plaatsen. https://www.co-wijzer.nl/artikel/hoe-voorkom-je-een-co-vergiftiging

  • Content kalender

De content kalender voor de organische content op de eigen social media kanalen hebben de Veiligheidsregio’s inmiddels ontvangen. Deze content is bedoeld om via eigen sociale media kanalen (organische content) op een laagdrempelige manier aandacht te geven aan de campagne. De kalender is toegespitst op een van de doelen van deze campagne; het (belang van) goed ventileren. Uit de evaluatie afgelopen jaar kwam naar voren dat de regio’s de content vaak nog aanpassen aan de uitstraling en tone of voice van de eigen regionale social media kanalen. De content uit de kalender kan daarvoor als basis dienen.

  • Online ads via Brandweer Nederland en de Brandwonden Stichting

In samenwerking met een gespecialiseerd bureau worden mensen die nog niet bekend zijn met het onderwerp koolmonoxide via een online ads campagne geïnformeerd over en betrokken bij het onderwerp. Deze campagne wordt ingericht op de Facebook accounts van Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Via de ads worden de mensen naar de CO-wijzer of de quiz geleid.