Campagnes

Jaarlijks vinden vanuit het Netwerk Nationale Brandpreventieweken twee grote campagnes plaats: De Brandpreventieweken en Stop CO-vergiftiging. De Brandpreventieweken vinden altijd plaats in oktober en de Stop CO-vergiftiging in november en februari.

Doelstelling
Deze jaarlijks terugkerende weken hebben als doel de aandacht van het Nederlands publiek te vestigen op brandveiligheid en -preventie, specifieker:
– Het voorkomen van brand en het voorkomen van brandwonden;
– Het voorkomen van de uitbreiding van een brand (rookmelders, blusmiddelen);
– Het voorkomen van de gevolgen van brand, ofwel tijdig kunnen vluchten (vluchtroutes, vluchtmiddelen).

Om deze doelstelling te bereiken kunnen de Nationale Brandpreventieweken niet zonder haar belangrijkste intermediair: de brandweer. Daarom is een logische tweede doelstelling van de Nationale Brandpreventieweken om de voorlichting door brandweerkorpsen over de gevaren van brand en de mogelijkheden voor brandpreventie een positieve impuls te geven door hen concrete handvatten daarvoor aan te reiken.

Doelgroepen
De drie belangrijkste doelgroepen van de Nationale Brandpreventieweken zijn:
– Het Nederlandse publiek, dat steeds weer rechtstreeks gewezen wordt op nut en noodzaak van het voorkomen van branden in woningen, en;
– De brandweerkorpsen die een belangrijk intermediair zijn naar het publiek toe;
– Bedrijven en organisaties, die regelmatig voor vele miljoenen euro’s brandrisico aan hun panden oplopen.

Daarnaast spelen ook de landelijke, regionale en lokale media (bij het genereren van zogenoemde ‘free publicity’) een essentiële rol bij het onder de aandacht brengen van het onderwerp brandveiligheid en -preventie bij het Nederlandse publiek.

Brandpreventieweken 2021-2022

Het thema van de Brandpreventieweken 2022 is Rookmelders Redden Levens. De campagne 'Rookmelders redden levens' heeft tot doel het brandveiligheidsbewustzijn te bevorderen, leidend tot een verhoging van het aantal juist geplaatste rookmelders op elke verdieping en het bevorderen van de kennis van de juiste handelwijze bij brand/het afgaan van de rookmelder.

Stop CO-vergiftiging 2022

De campagne Stop CO-vergiftiging vindt in november 2021 en februari 2022 plaats. De campagne zal als focus de boodschap 'controleer, ventileer, alarmeer' uitdragen.