Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de stichting NETWERK NATIONALE BRANDPREVENTIEWEKEN (hierna: “de Stiching” ) verwerkt van haar contactaanvragen, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je via de website van de Stichting je persoonsgegevens invult, bijvoorbeeld voor een contactaanvraag of het aanmelden van de nieuwsbrief, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Coördinator Christel von Reeken, Stichting Netwerk Nationale Brandpreventieweken, Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk, 0251-275555.

De coordinator is bereikbaar via [email protected].

2. Welke gegevens verwerkt de Stichting en voor welk doel
a) je naam, e-mailadres en organisatie worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Stichting;
b) je naam, e-mailadres, functie en organisatie worden gebruikt bij het verwerken van registraties van evenementen. Indien noodzakelijk kunnen deze persoonsgegevens worden gedeeld met een derde partij ten behoeve van de bezoekers-registratie van het betreffende evenement.

E-mail berichtgeving (opt-out):

De Stichting gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Stichting. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen 

De Stichting verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de periode de nieuwsbrieven worden verstuurd. Persoonsgegevens voor evenementen kunnen worden bewaard om je te kunnen uitnodigen voor toekomstige evenementen van de Stichting of partners. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Stichting passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Stichting gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de coördinator van de Stichting kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Stichting zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de coördinator.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze coördinator.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.