Impression tests chairs

Wat is het verschil in brandgedrag tussen een nieuw type stoel en een conventionele stoel en wat zijn de vlucht- en overlevingsmogelijkheden bij beide typen stoelen? Dit is onderzocht aan de hand van zogenaamde impressietesten. Dit onderzoek is een vervolg op eerdere onderzoeken naar brandveiligheid van meubilair van de Brandweeracademie van het IFV en Brandweer Nederland.