De winnaars

Gouden Rookmelder 2018

Deze fantastische initiatieven hebben in 2018 de felbegeerde Gouden, Zilveren en Bronzen Rookmelder in ontvangt mogen nemen!

De Gouden Rookmelder ging naar Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland voor het project slimme rookmelders. In de Achterhoek worden duizend huishoudens met kwetsbare ouderen voorzien van een inbraakalarm, paniekknop, inactiviteitsmelders en rookmelders. Deze ‘slimme sensoren’ alarmeren het sociale netwerk van buren of familie, met een lokale meldkamer als achterwacht. Mantelzorgers krijgen voorlichting en een training aangeboden om te zorgen dat zij weten hoe zij kunnen handelen bij een calamiteit. Voorafgaand hebben twee pilots plaatsgevonden. In de proef in Winterswijk zijn drie potentiële woningbranden door de rookmelders voorkomen. Het is voor het eerst in Nederland dat deze aanpak op grote schaal wordt uitgerold.

Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Midden-West Brabant en Utrecht mochten de zilveren rookmelder in ontvangst nemen voor hun gezamenlijke project ‘Gamification’. Om mensen op een positieve en leuke manier in aanraking te brengen met brandveiligheidsinformatie hebben zij samen een ‘game’ ontwikkeld voor op social media. Het spel Brandweerhints, voor alle leeftijden geschikt, focust zich op het voorkomen van brand in of door elektrische apparaten en schoorstenen. Binnen tien dagen werd het spel ruim 31.740 keer doorlopen en dit aantal zal ook de komende tijd nog stijgen. Daarnaast lieten vierhonderd mensen hun e-mailadres achter voor een vervolgtraject. De reacties waren positief. Onder het motto ‘meten is weten’ werd een effectmeting onder de deelnemers uitgevoerd. Daaruit bleek dat mensen de tips uit het spel opvolgen of in ieder geval van plan zijn dit te gaan doen. In de toekomst zullen de veiligheidsregio’s de game vaker gaan inzetten, bijvoorbeeld getarget op mensen in een wijk waar recent brand is geweest.

Veiligheidsregio Drenthe ging met de bronzen rookmelder naar huis voor het project ‘Lesprogramma Brandveilig Leven’. Veiligheidsregio Drenthe heeft samen met studenten van de PABO een lesprogramma ontwikkeld waarbij brandveilig leven, technologie en wetenschap met elkaar zijn gecombineerd. Er zijn verschillende lesprogramma’s gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Neem bijvoorbeeld de Brandweerbingo, spannende brandweerverhalen, een stappenplan ‘Wat te doen bij brand?’ en een 112-les. Deze lessen zijn zo gemaakt, dat zowel gastdocenten van de brandweer als de leerkrachten van de school ermee aan de slag kunnen. Het materiaal kan eenvoudig worden geïmplementeerd in de landelijke leerlijn ‘Brandweer op school’.