De winnaars

Gouden Rookmelder 2019

Deze fantastische initiatieven hebben in 2019 de felbegeerde Gouden, Zilveren en Bronzen Rookmelder in ontvangt mogen nemen!

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft de handen ineengeslagen met partner Steffie.nl. Steffie is een product van Leer Zelf Online en maakt tal van “ingewikkelde” onderwerpen op haar manier weer eenvoudig voor kwetsbare groepen. Samen met Steffie worden er dit jaar twee bewustwording modules gemaakt over brandpreventie voor mensen met een ‘verstandelijke beperking’. Door het grote bereik van Steffie zullen nu onder andere laaggeletterden, eenzame ouderen zonder netwerk, mensen met een lage sociaaleconomische status en statushouders, makkelijker bereikt kunnen worden met informatie over brandveiligheid! Wat houden de modules in? Steffie neemt je mee in een checklist brandveilig wonen. Het is voor kwetsbare groepen extra belangrijk om vooraf na te denken over de gevaren van brand en om te weten waar je op moet letten. Zo kunnen deze doelgroepen maatregelen nemen om hun huis brandveiliger te maken of als er toch brand uitbreekt, de gevolgen te beperken.

Samen met verschillende bibliotheken heeft Veiligheidsregio Friesland het project ‘Piep in de bieb’ opgezet. Piep in de bieb is een reizende tentoonstelling door Friesland, waar kinderen en ouders aan de hand van een interactieve speurtocht de 25 meest voorkomende oorzaken van woningbranden opzoeken. Hierdoor kunnen ze zelf ontdekken welke brandonveilige situaties ze thuis kunnen voorkomen! Ook is er op bepaalde tijden een brandweerman aanwezig voor alle vragen over brandveiligheid. Tijdens de drie weken dat een project in de buurt is, worden de basisscholen in die omgeving uitgenodigd voor een gastles in de bibliotheek. Hierbij is ook de blusploeg aanwezig. Indrukwekkend voor de kinderen! Voor zover Corona het toelaat, worden de projecten ook uitgevoerd in andere regio’s in Friesland!

De afdeling Veilig Leven van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wil graag elke inwoner in de regio kunnen voorlichten over brand en brandveiligheid. Met als doel om het aantal branden, ongevallen, slachtoffers en doden bij brand te reduceren en mensen uiteindelijk aan te zetten tot gedragsverandering. Hiervoor organiseren ze regelmatig bijeenkomsten, waar vorig jaar maar liefst 16.000 mensen op af zijn gekomen! Een “vergeten doelgroep” zijn vaak de dove en slechthorende medemens. In Nederland zijn er circa 1.3 miljoen inwoners die niet alles kunnen horen en 13.000 mensen zijn doof. Ook zij moeten natuurlijk goed voorgelicht worden over brand en brandveiligheid. Daarom heeft een medewerkster van de afdeling Veilig Leven de bachelor module Nederlandse gebarentaal gevolgd aan de Hogeschool Utrecht. Inmiddels geeft zij met enige regelmaat een voorlichting over brandveiligheid in en om het huis in gebarentaal. Hiermee kan de regio ook bij deze doelgroep het gedrag proberen te veranderen.