Vooronderzoek naar enkele vluchtroute in woongebouwen