The psychology of domestic prevention behavoir

Promovenda Patty Jansen onderzocht hoe je mensen kunt bewegen tot preventieve maatregelen, tegen brand of inbraak, zoals het aanschaffen van rookmelders.