Rapport brandveiligheid en vergrijzing

Ouderen (65-plussers) vormen een kwetsbare leeftijdsgroep bij brand. Ouderen zijn vaker betrokken bij brand in de woonomgeving, waarbij zij vaker (dodelijk) gewond raken. Daarnaast is de behandeling van brandwonden bij ouderen gecompliceerder. In de nabije toekomst zal het aantal ouderen fors toenemen. Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing voor de brandveiligheid? De Brandweeracademe doet hier onderzoek naar.

Rapport brandveiligheid en vergrijzing