Rapport Gebrand op Inzicht


Rookmelders redden levens. Om bij brand tijdig te kunnen vluchten, is het van belang rookmelders ook in de woonkamer en slaapkamers te plaatsen (naast melders in de hal en overloop). Rookmelders moeten overal goed hoorbaar zijn en regelmatig worden onderhouden. Voor mensen die minder mobiel zijn, zijn aanvullende maatregelen nodig. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek van de Brandweeracademie naar de effectiviteit van rookmelders. U vindt het rapport online.