Jaaroverzicht fatale woningbranden 2020

De Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) verzamelt structureel data
over fatale woningbranden in Nederland. Dankzij de medewerking en inspanning van de
brandweerkorpsen en teams brandonderzoek uit het hele land is dit onderzoek tot stand
gekomen.