Fatale flatbrand in Arnhem

Als zich een ongeval of ramp voordoet, onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid hoe dat heeft kunnen gebeuren, met als doel daar lessen uit te trekken. Op die manier draagt de Onderzoeksraad bij aan het verbeteren van de veiligheid in Nederland. Daarom heeft de Onderzoeksraad ook onderzoek gedaan naar de flatbrand in Arnhem.