Kennisevents 2022

Dinsdag 24 mei vond het kennisevent plaats waarin het vernieuwde handelingsperspectief vluchten werd gepresenteerd. Welke onderzoeken liggen aan het handelingsperspectief ten grondslag? Hoe hebben wij dit vertaald? Wat betekent het in de praktijk? Deze onderwerpen kwamen die dag uitgebreid aan bod.

Datum

24 mei 2022

Inschrijven tot

16 mei 2022

Locatie

Van der Valk Hilversum - De Witte Bergen

Extra info

De presentaties zijn op deze pagina te bekijken

Congres handelingsperspectief vluchten 

Dinsdag 24 mei vond het kennisevent plaats waarin het vernieuwde handelingsperspectief vluchten centraal stond. In het ochtendgedeelte benadrukte Lieuwe de Witte, Margo Karemaker en Maurice Kauffman in hun presentaties de complexiteit van het onderwerp. Met name de rookontwikkeling, menselijke gedragsdynamieken en verschillende gebouwkenmerken maken het complex om een eenduidig handelingsperspectief te vormen.

In de middag werd in interactieve deelsessies verder gesproken over de praktijkervaringen, verwachte moeilijkheden bij een handelingsperspectief voor vluchten en mogelijke oplossingen. De verschillende factoren die in het ochtend programma waren besproken, werden door de deelnemers herkend. Uit de discussies bleek dat het een zeer complex thema is. De uitdaging wordt dan ook om toch tot een eenduidige, kort en krachtige en voor alle doelgroepen begrijpelijke boodschap te komen.

Dit kennisevent vormde de start van de voorbereidingen op het thema ‘vluchten’ dat we in 2023 als campagne voor de Brandpreventieweken willen neerzetten. De kennis die tijdens het event is opgedaan, wordt als input gebruikt om het handelingsperspectief vluchten verder vorm te geven. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking en afstemming met de Adviescommissie Netwerk Nationale Brandpreventieweken. Dit proces zal de komende periode plaatsvinden en de uitkomst hiervan zal ook in de nieuwsbrief Brandpreventieweken worden gecommuniceerd. De campagne voor de Brandpreventieweken 2022 staat in het teken van rookmelders.

Kennisevent 24 mei 

Onderstaand zijn de presentaties van het kennisevent te bekijken.

Wetenschappelijk handelingsperspectief vluchten -Lieuwe de Witte

Menselijk gedrag m.b.t.  handelingsperspectief vluchten – Margo Karemaker

Kennis vanuit de praktijk – Maurice Kauffman