Kennisevents 2022

Dinsdag 24 mei vindt het kennisevent plaats waarin het vernieuwde handelingsperspectief vluchten wordt gepresenteerd. Welke onderzoeken liggen aan het handelingsperspectief ten grondslag? Hoe hebben wij dit vertaald? Wat betekent het in de praktijk? Deze onderwerpen zullen die dag uitgebreid aanbod komen.

Datum

24 mei 2022

Inschrijven tot

16 mei 2022

Locatie

Van der Valk Hilversum - De Witte Bergen

Extra info

.

Aanmelden

Je kunt je niet meer via de reguliere wijze inschrijven voor het congres. Wil je toch graag deelnemen? Stuur dan een e-mail naar info@brandpreventieweek.nl.

 

Kennisevent 24 mei 

Dinsdag 24 mei vindt het kennisevent plaats waarin het vernieuwde handelingsperspectief vluchten wordt gepresenteerd. Hierbij zal de onderbouwing van het vernieuwde handelingsperspectief vanuit het wetenschappelijk onderzoek worden toegelicht. Ook vinden er in de middag workshopsessies plaats waarin de inhoudelijke kennis vertaalt zal worden naar de praktijk.

Locatie: Van der Valk Hilversum – De Witte Bergen

Tijd:

10.30 – 10.40 Opening

10.40 – 11.10 Wetenschappelijke onderbouwing handelingsperspectief vluchten – Lieuwe de Witte

11.10 – 11.40 Presentatie gedragsverandering m.b.t. het thema – Margo Karemaker

11.40 – 12.00 Kennis vanuit de praktijk – Maurice Kauffman

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Interactieve sessies – vertaling vluchtadvies naar de praktijk

15.00 – 15.30 Plenaire terugkoppeling & afsluiting