Stop CO-vergiftiging

De campagne Stop CO- vergiftiging richt zich op het verhogen van relevante kennis, het vergroten van het risicobewustzijn over koolmonoxidevergiftiging en het aanjagen van het gewenste gedrag om een koolmonoxidevergiftiging te voorkomen (Ventileer – Controleer – Alarmeer). Hiervoor zijn in de campagne 2020-2021 diverse – vanwege corona voornamelijk – online campagnemiddelen ingezet, de online adviestool onder de naam ‘CO-Wijzer’, een online kennistest, het online kennisplatform www.co-wijzer.nl en een scala aan social media content voor Facebook, Instagram, Twitter en YouTube.