Brandpreventieweken 2020

De Brandpreventieweken 2020 had als thema Rookmelders Redden Levens. De campagne 'Rookmelders redden levens' heeft tot doel het brandveiligheidsbewustzijn te bevorderen, leidend tot een verhoging van het aantal juist geplaatste rookmelders op elke verdieping en het bevorderen van de kennis van de juiste handelwijze bij brand/het afgaan van de rookmelder.