Webinar ‘Een broodje goed gedrag’

 

Onderstaand de terugkijk link naar het webinar

De pdf van de presentatie is onderstaand ook los te bekijken:

Vragen en antwoorden webinar een broodje goed gedrag:


Onderstaand de vragen en antwoorden van het webinar ‘een broodje goed gedrag’. Vragen die niet aansloten op de inhoudt van het webinar zijn verder niet in behandeling genomen.


belangrijkste mis ik bij de rookmelderflyer: vervanging van RM en dus ook melders op 220V na 10jr.
Deze informatie staat er inderdaad niet op. Goed om te realiseren dat teveel informatie op een flyer niet altijd gewenst is. Er is, vanuit inhoudelijk oogpunt, voor gekozen dat dit daarbij niet de prioriteit heeft. Het vervangen van rookmelders is immers nóg een losse gedraging die onder het ‘thema’ rookmelders valt. Net als de aanschaf, het ophangen en onderhouden ervan. Achter elk van deze gedragingen zitten weer andere gedragsfactoren. Uiteraard kunnen er, op basis van inhoud, altijd andere keuzes gemaakt worden.

Uit de vorige webinar is gebleken dat mogelijk in de toekomst best een combinatie RM – CO melder geplaatst moet worden. Hebben jullie nu al een strategie hoe je dat zou verschuiven terwijl nu net rookmelders verplicht zullen zijn?
Uit onderzoek Lieuwe blijkt belang van CO-melders. Goed om ook daar een strategie voor te ontwikkelen. Keuze maken om rook- en co-melders aan elkaar te koppelen, of juist als los gedrag te zien en aparte strategieën daarvoor te ontwikkelen. Inhoudelijke input is daarbij van belang, maar ook een gedragsanalyse. Komen de gedragsfactoren voor het wel of niet aanschaffen van een CO- of rookmelder overeen? Dit is belangrijk om te bepalen of een gezamenlijke strategie een optie is of niet.

video’s moet je inzetten daar waar het kan, dus het alleen laten zien heeft geen effect er moet een verband in zitten die je kan uitleggen.
Goed dat je geen ‘losse’ content zomaar inzet, zoals hier inderdaad ook wordt aangegeven. Interessant om te zien dat hier ‘uitleg’ als daaraan gekoppelde actie als optie wordt gegeven. Het geven van kennis/informatie is echter niet altijd toereikend. Indien dit gaat over fear appeals, vaker werkt dit averechts (tenzij aan alle voorwaarden exact is voldaan, maar dat is bijna niet haalbaar). Andere opties (bijv. het laten zien van het gewenste gedrag, afhankelijk van context) werkt vaak effectiever.

fear appeals kan je ook zien als bewustwording en visueel maken wat een brand doet, mits het goede gesprek hierna wordt opgestart; wie heeft het meegemaakt, hoe te voorkomen, etc. Alleen beeld werkt niet
Fear appeals kunnen inderdaad aandacht trekken en mogelijk zorgen voor bewustwording. Voor daadwerkelijke gedragsverandering werkt dit echter averechts (tenzij aan alle voorwaarden exact is voldaan). Belangrijk om te realiseren dat bewustwording niet hetzelfde is als gedrag. Andere opties (bijv. het laten zien van het gewenste gedrag, afhankelijk van context) werkt vaak effectiever.

Dus geen algemene sensibiliseringscampagnes meer maar enkel gericht op doelgroepen?
Algemene voorlichtingscampagnes kunnen uiteraard informatief zijn en een gevoel van urgentie creeëren. Vaak zijn massamediale campagnes alleen echter niet voldoende. Belangrijk om steeds te bekijken: wat is het doel van de campagne, wil ik dat mensen gedrag aanpassen (welk gedrag, hoe vaak komt het voor?) en over welke doelgroep heb ik het. Op basis daarvan strategie kiezen.

negatieve info beantwoord wel aan nieuwsgierigheid. Dat is toch de reden dt er zoveel mensen naar een ongeluk of brand kijken?
Fear appeals kunnen inderdaad zorgen voor nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid alleen zorgt echter helaas lang niet altijd tot verandering van gedrag. Om gedrag effectief te veranderen zijn er effectievere methoden, daarom wordt vanuit de gedragswetenschappen het gebruik van fear appeals niet geadviseerd.