4 februari 2019: Start campagne CO

 

Het is winter. Dat is nu ook te merken aan de temperatuur. En als we de meteorologen mogen geloven, houdt het nog even aan. De kachel wordt flink gestookt en we houden ramen gesloten vanwege de kou. Daarmee neemt het risico op CO-ongevallen helaas alleen maar toe. Cijfers tonen aan dat februari één van de meest risicovolle maanden is wat betreft CO-ongevallen. Dit onderstreept het belang van de campagne die Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting voeren om ongevallen te voorkomen.

Maandag 4 februari gaat de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ van start. Centrale boodschap van de campagne van dit jaar is: Plaats een CO-melder, alleen die kan je tijdig waarschuwen voor het giftige CO. De ongevallen die we nu zien tonen aan dat er nog té vaak geen CO-melder aanwezig is, met alle gevolgen van dien. In de huizen waar hij wel hangt blijkt hij nog te vaak op de verkeerde plaats te hangen. Reden om ook het officiële plaatsingsadvies van de Brandweeracademie breed uit te dragen. Op 4 februari zal er in alle vroegte een persbericht worden verstuurd waarin deze boodschappen zijn verwoord. De 25 Veiligheidsregio’s ontvangen uiterlijk 31 januari het persbericht en de contentkalender met kant en klare social media berichten die 1 op 1 doorgeplaatst kunnen worden op de eigen communicatiekanalen. Laten we er met elkaar een groot succes van maken en daarmee CO-slachtoffers voorkomen.

Nieuw! Ketelsticker met plaatsingsadvies CO-melder
Voor de campagne in februari is een ketelsticker ontwikkeld (hieronder) die het publiek oproept een CO-melder aan te schaffen en op de juiste wijze te plaatsen. Daarnaast bevat de sticker informatie over hoe men moet handelen als de CO-melder plotseling afgaat. De ketelstickers worden deze week bij de veiligheidsregio’s afgeleverd. Mocht een regio stickers willen bijdrukken? Mail naar info@netwerknationalebrandpreventieweken.nl. We sturen graag het drukbestand toe.

Klik hier voor alle campagnematerialen