Najaar 2018: campagne Stop CO

 

De afgelopen maanden was het bijna dagelijks in het nieuws: slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging. Dit onderstreept het belang van de campagne die Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting in de maand februari voeren. Deze campagne is het vervolg op de activiteiten die in november – aan het begin van het stookseizoen en toen de eerste slachtoffers vielen – hebben plaatsgevonden. Het onder de aandacht brengen van de oorzaken en praktische adviezen hoe koolmonoxidevergiftiging te voorkomen was de kern van de boodschap.

Griep of gif?
Uit alle verhalen die we tegenkomen blijkt dat de koolmonoxideslachtoffers vrijwel allemaal al langer last hadden van de symptomen van een CO-vergiftiging. Maar omdat de symptomen zo op griep lijken en de incidenten vaak rondom een griepperiode plaatsvinden, herkennen zowel de slachtoffers als artsen een CO-vergiftiging niet. Onterecht worden de klachten als griepsymptomen afgedaan, met alle gevolgen van dien.

We richten ons op het algemeen publiek, maar bepaalde risicogroepen zoals kleine en ongeboren kinderen, senioren en studenten zullen via doelgroepgerichte campagne-elementen worden aangesproken. De activiteiten richten zich vooral op het breed bekend maken van de typische klachten van een CO-vergiftiging: Hoofdpijn,  misselijkheid/overgeven, vermoeidheid/slaperigheid, duizeligheid/verwarring en een versnelde hartslag.

Maak gebruik van de campagnematerialen
Voor de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ is online en offline campagnemateriaal ontwikkeld.
Klik hier voor de campagnematerialen

Lees hier het persbericht ‘Brandweer slaat alarm: afgelopen zes weken al 40 mensen in ziekenhuis met CO-vergiftiging’ van de campagne in november (2018).