test

 

•Ambassadeur Brandveilig Leven door VR Limburg-Noord

De regionale werkgroep NBPW Limburg-Noord lanceerde het idee van Ambassadeur Brandveilig Leven. Na een verkenning van mogelijke partners die over potentiële ambassadeurs beschikken werden gesprekken gevoerd met De Zorggroep Noord- en Midden-Limburg voor de pilot in Roermond. Alle medewerkers van de zorggroep ontvingen een uitnodiging voor een bijscholing brandveiligheid en in vier bijeenkomsten werden de aangemeldenen bijgeschoold. Hierbij zijn ook de speciaal met Gilde Opleidingen ontwikkelde miniatuurrookhuizen (maquettes van eengezinswoningen, waar je ook de snelheid van rook in kan simuleren) gebruikt voor bewustwording. Er is geëvalueerd met De Zorggroep en de gemeente Roermond, waar leerpunten uit zijn opgesteld. Hierna volgden gesprekken met twee andere organisaties, waarvoor nu bijeenkomsten zijn ingepland, en zijn er gesprekken met De Zorggroep voor regionale uitrol.
Meer weten, klik hier .

•Broodje brandweer met 65-plusser door VR Haaglanden

De doelgroep senioren is in heel regio Haaglanden per persoonlijke brief met antwoordkaart uitgenodigd voor een lunch ‘Broodje Brandweer’ met een goed gesprek aan tafel bij de plaatselijke kazerne. Op maandag 7 oktober tijdens de maandelijkse sirenetest zaten meer dan 1500 zelfstandig wonende 65-plussers uit Haaglanden aan tafel met Brandweer Haaglanden. ‘Broodje Brandweer’ – een lunch met een goed gesprek over brandveiligheid – was gezellig, verrassend en leerzaam. Naast de ruim 1500 senioren in 23 kazernes namen 350 medewerkers van de brandweer, burgemeesters, wijkagenten en vrijwilligers van het rookmelderteam actief deel aan de lunch. De 65-plussers waren enthousiast en toonden veel interesse in brandveiligheid en het werk van de ‘brandweerman’. Concrete vragen waren er bijvoorbeeld over hoe en waar je nou eigenlijk een rookmelder ophangt. En over het nut van een blusdeken.
Meer weten, klik hier .

•Brandveiligheidsbewustzijn senior via alle kanalen door VR Twente

– Brandweer Twente gaf regionaal het startschot door de 14 burgemeesters in hun gemeente ‘tegelijkertijd’ een rookmelder op te laten hangen bij een zelfstandig wonende 55-plusser;
– Er zijn drie veiligheidsdagen georganiseerd op brandweerkazernes in centraal gelegen gemeenten. Hier werd een multidisciplinaire aanpak toegepast om de mensen op 1 plaats zo breed mogelijk te informeren over hun veiligheid in hun leefomgeving. De 55-plusser kon op deze dagen veiligheid ‘beleven’. Deelnemende organisaties waren de Brandwondenstichting, Lang zult u wonen, gemeenten, Rode Kruis, Stichting vitaliteit en veiligheid voor senioren, Veilig Verkeer Nederland, ROVO, en Meyra (leverancier scootmobiels).
– Er zijn door zowel beroeps- als vrijwillige medewerkers woningchecks uitgevoerd bij de doelgroep.
– Er zijn negen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in de woongebouwen voor zelfstandig wonende 55-plussers.
– Verder hebben alle 1100 medewerkers van Brandweer Twente een rookmelder ontvangen, met het doel om de rookmelder te plaatsen bij een dierbare 55-plusser die dat zelf niet meer kan. Hieraan is een prijsvraag gekoppeld waarbij men een foto van de plaatsing kon indienen op de facebook en met de meeste “likes” een veiligheidspakket winnen.
Meer weten, klik hier