Brandpreventieweken 2019: Brandweer zoekt speurneuzen

 

Dit jaar zijn de veiligheidsregio’s meer dan ooit betrokken bij de  brandpreventieweken. Tijdens de bijeenkomst in februari van de Werkgroep Brandpreventieweken en de Expertdag in april is de campagne in verschillende workshops met de 25 veiligheidsregio’s uitgedacht. Super dat er dit jaar zoveel BVL-professionals actief betrokken zijn!

In de praktijk zien we steeds meer branden veroorzaakt door (defecte) elektrische apparaten of foutief oplaadgedrag. Aangezien het aantal elektrische apparaten in de toekomst verder zal toenemen, neemt daarmee ook het risico op brand veroorzaakt door deze apparaten toe.

Het is goed om op deze ontwikkeling in te spelen en de toekomstige risico’s te beperken. Met de campagne van dit jaar lossen we problemen op die in de toekomst onherroepelijk zullen ontstaan. Zoals René Hagen, voorzitter van de Adviescommissie Brandpreventieweken en lector Brandpreventie, in het onderstaande filmpje aangeeft zijn we in het verleden bij preventie te vaak achter de feiten aangelopen. Denk daarbij aan de problemen die ontstaan zijn door de vergrijzing en het langer thuis wonen van senioren en  aan de brandrisico’s die we vandaag de dag zien bij nieuwe energievormen zoals zonnepanelen of elektrische auto’s. Met de campagne van dit jaar willen we deze problemen voorblijven en de doelgroep brandveilige keuzes leren maken.

De campagne ‘Brandweer zoekt speurneuzen!’ is gericht op kinderen van 9 tot en met 12 jaar die we op speelse en interactieve wijze brandveilig gedrag zullen aanleren. We gaan hen aanleren hoe brand met elektrische apparaten ontstaat. Als je als kind begrijpt welke factoren er voor zorgen dat er brand ontstaat (de branddriehoek), leren we ze dus ook hoe ze brand kunnen voorkomen. Van afleren (van fout gedrag) naar aanleren (van goed gedrag).

Het thema ‘De brandweer zoekt speurneuzen!’ sluit aan bij de belevingswereld van een kind. Een verbrand mobieltje, een verbrande laptop, een verbrand verlengsnoer of een omgevallen lamp die brand in bed heeft veroorzaakt. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen dingen zelf uitvinden en onderzoeken. Via deze weg beklijft kennis.

We vragen de speurneus; Hoe is deze brand ontstaan? De speurneus gaat met interactief campagnemateriaal in een aantal stappen terug naar de bron, waardoor hij/zij zelf kan verklaren welke factoren uit de branddriehoek verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de brand. Deze kennis zal hij/zij vervolgens ook naar andere brandoorzaken kunnen vertalen. Daarnaast kunnen we de speurneuzen opdrachten geven, bijvoorbeeld in de eigen woning zoeken naar brand(on)veilige situaties en deze terugkoppelen. Denk hierbij aan de scootmobiel van grootouders en de elektrische fiets van ouders.

Bekijk hier de videoboodschap

Klik hier voor alle nieuwsberichten >