Met demonstratiehuis locatie rookmelders bespreken in Leerdam

Contactpersoon

  • · Antonie de Bruijn
  • · Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
  • · E mail >
  • · 088 - 636 5763

Doel(en) van de actie
1. Personen bewust te maken van rook.
2. Personen te vragen of ze rookmelders hebben en waar zij deze geplaatst hebben.
3. Personen gericht te informeren over de juiste plaats van rookmelders.
4. Personen gericht te informeren over brandveiligheid en een vluchtplan in hun woonomgeving.

Omschrijving
Middels voorlichting aandacht vragen voor brandpreventie. Met een demonstratiehuis voorzien van een aantal rookmelders hebben wij laten zien waar de rookmelders op de juiste plaats opgehangen kunnen worden. Er zijn ook ongeveer 50 rookmelders gratis uitgedeeld en dezelfde dag gratis op de juiste plek door de vrijwilligers geplaatst.

Download: > Wat doe JIJ bij brand 2010 Leerdam – Verslag brandpreventieweek

Foto's
Wat doe JIJ bij brand 2010 Leerdam - foto 2

Startjaar
2010