Voorlichtingsles door Kennemerland

Contactpersoon

  • · Laura Hillaert
  • · Veiligheidsregio Kennemerland
  • · E mail >
  • · 023 5159500

Doel(en) van de actie
Brandveiligheidsbewustzijn en aandacht voor vluchten.

Omschrijving
Op dinsdag 2 oktober om 9.00 uur gaf de preventievoorlichter van Brandweer Kennemerland een speciale voorlichtingsles aan groep acht van de Hoofddorpse basisschool Obs Twickel in de brandweerkazerne Adrianahoeve te Hoofddorp. De les startte met een beknopte presentatie over brandpreventie. Aansluitend werden de kinderen uitgedaagd om zo snel mogelijk te vluchten uit 'hun' slaapkamer. Hiervoor was een slaap- en woonkamer ingericht. Met een blinddoek werd de donkere situatie nagebootst welke ontstond bij een enorme rookontwikkeling. Een ervaring die de kinderen bij thuiskomst zeker navertelden. Hiermee werd het belang van een rookmelder en een vluchtplan nog duidelijker.

Tijdens de hele maand oktober werden daarvoor extra activiteiten ingezet. Zoals voorlichting brandpreventie aan nog zelfstandig wonende senioren en voorlichtingslessen op basisscholen aan groep 8. Tevens ontvingen inwoners van Kennemerland de informatiefolder Brandveiligheid begint bij u zelf.

Foto's
Slaapkamerbrand oefenen Hoofddorp Kennemerland 2012 brandpreventieles_basisschool_twickel a brandpreventieles_basisschool_twickel b

Startjaar
2012