Voorkomen-rookmelders-vluchten Limburg-Noord

Contactpersoon

  • · Ria Verbruggen
  • · Veiligheidsregio Limburg-Noord
  • · E mail >
  • · 088 – 11 91103

Doel(en) van de actie
1. Brandveiligheid onder de aandacht brengen op de Hiltho-beurs (bezoekers bewust maken van eigen verantwoording brandveiligheid, ervaringen opdoen in rookcontainer, brandveiligheidsmaatregelen-rookmelder onder de aandacht brengen)
2. Samenwerking binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord.
Samenwerking tussen preventiemedewerkers en vrijwilligers van de brandweer
3. Indicatief beeld krijgen over rookmelder-dichtheid / zorgniveau brandveiligheid
4. Lokale acties coördineren

Omschrijving
De campagnemaand van de NBPW in oktober viel samen met de grote Hiltho-beurs (Huishoud, Industrie, Land en Tuinbouw Horst) in de gemeente Horst aan de Maas. De Hiltho-beurs is een vierjaarlijks terugkerend evenement in oktober (1 t/m 6 oktober), duurt zes dagen en trekt zo’n 60.000 bezoekers uit de regio Limburg-Noord.
Al gauw was duidelijk dat een stand op een dergelijke grote beurs veel geld en energie kost; zes dagen een stand bemannen in niet niks. Er is contact gezocht met de regionale brandweer en voorgesteld om samen op te trekken. Een eerste echte samenwerking als regionale brandweer.
De boodschap: ‘Wat doe JIJ bij brand, daar moet je NU over nadenken’ de Hiltho-beurs op verschillende manieren uitgedragen. Enerzijds met een informatieve stand over brandpreventie, anderzijds met onze rookcontainer. De stand werd bemand door preventiemedewerkers uit de regio Limburg-Noord en de rookcontainer door de lokale brandweervrijwilligers.

Vervolgactie/aanvulling
Tijdens de beurs konden mensen op de foto met onze nieuwe mascotte ‘Bram de brandweerman’ en het prachtige historische brandweervoertuig. De foto’s waren nadien gratis te downloaden via onze website. Maar daarvoor werd wel een kleine tegenprestatie verlangd; medewerking verlenen aan een enquête. Een enquête die een tiental vragen bevatte over brandveiligheid in huis. 774 mensen hebben de enquête ingevuld.

Foto's
SONY DSC KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA SONY DSC KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Startjaar
2010