Verpleeghuizen massaal ontruimd in Noord-Holland Noord

Contactpersoon

  • · Auke Raaff
  • · Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  • · E mail >
  • · 072 567 5082
  • · LinkedIn

Doel(en) van de actie
Ontruimingsoefening en/ of presentatie ontruimen bij zoveel mogelijk zorginstellingen.

Omschrijving
Binnen de VR NHN is het project 'Brandveiligheid in woongebouwen in relatie tot zorg' tot stand gekomen. Het doel van dit project is het creëren van bewustwording bij gemeentebestuurders en directies van zorgorganisaties voor hun verantwoordelijkheid voor bewoners van woongebouwen met zorg. Binnen dit project wordt een themasessie georganiseerd voor bestuurders en directies. Hierbij komen zelfredzaamheid, ontruimingen, opkomsttijden en loze alarmeringen aan de orde. Door de overeenkomsten met het thema van de brandpreventieweken zal gezocht worden naar samenwerking en afstemming.

Vervolgactie/aanvulling
Als vervolg op de presentaties is het de bedoeling dat tijdens de brandpreventieweken in oktober organisaties ontruimingsoefeningen gaan houden. Deze vinden niet plaats op een vaste dag. De ontruiming van de instelling kan op verschillende manieren plaats vinden; met eigen bewoners, met lotusslachtoffers, met poppen, enz. De keuze is afhankelijk van de ervaring en wensen van de betreffende organisatie en brandweer. De ondersteuning door de brandweer kan eveneens op verschillende manieren ingevuld worden variërend van sparringpartner voor de BHV-organisatie, waarnemer en/of deelnemer aan de oefening. Geadviseerd wordt hiervoor samenwerking te zoeken met de lokale oefencoördinatoren. Om de korpsen te ondersteunen in de uitvoering van de ontruimingsoefening wordt regionaal een 'best practice' document opgesteld. Dit document kan echter alleen opgesteld worden indien vanuit de korpsen kennis en ervaringen worden gedeeld.

Foto's
BPW Noord-Holland Noord - foto 1 BPW Noord-Holland Noord - foto 4 BPW Noord-Holland Noord - foto 3 BPW Noord-Holland Noord - foto 5

Startjaar
2010

Extra downloads voor nieuwsberichten
Download: > BPW 2010 Noord-Holland Noord – Verpleeghuizen massaal ontruimd