Vergroten kennis brandpreventie bij zorginstellingen in Achterhoek-Oost

Contactpersoon

  • · Alexandra Corver
  • · Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
  • · E mail >
  • · LinkedIn

Doel(en) van de actie
Het Brandweercluster Achterhoek Oost van de Regio Noord- en Oost-Gelderland heeft zich als doel gesteld om de kennis over brandpreventie bij zorginstellingen te vergroten. Daartoe richt zij zich tot zowel de leidinggevenden, BHV'ers van de instellingen, maar ook nadrukkelijk tot de cliënten.

Omschrijving
Aanpak zorginstellingen: ook voorlichting aan verstandelijk gehandicapten.
De aanpak sluit naadloos aan op de landelijke visie 'Zeggen wat de brandweer wel kan, maar ook zeggen wat ze niet kan'.
Vanuit de vragen 'Welke verantwoordelijkheid kunnen we delen, en waar is de burger, of in dit geval de zorginstelling, zelf verantwoordelijk voor?' wordt aandacht gegeven aan de zorgorganisaties. Er wordt ingezet op voorlichtingsbijeenkomsten voor verstandelijk gehandicapten, waarbij wordt uitgelegd wat zij zelf kunnen én moeten doen als er iets gebeurt.

Foto's
2011 Achterhoek Oost Zorginstelling  voorlichting

Startjaar
2011

Video
 

Betrokken Partners

Zorginstellingen