Toolkit Train the trainer Noord Holland Noord

Contactpersoon

  • · Alexander de Haan
  • · Veiligheidsregio Noord Holland Noord
  • · LinkedIn

Doel(en) van de actie
Met het verzorgen van structurele voorlichting wil de brandweer het veiligheidsbewustzijn verhogen bij de wmo-consulenten en thuiszorgmedewerkers. Daarnaast kan door de inzet van beperkte middelen (rookmelders) en/ of door afspraken te maken met de omgeving (burenhulp/samen redzaamheid), de veiligheid voor de cliënten aanmerkelijk verbeterd worden.

Omschrijving
- In samenwerking met de zorgpartners is een compleet voorlichtingspakket met een informatiefolder en woning checklist samengesteld, inclusief een presentatie voor ‘brandveiligheidsadviseurs' en Wmo-medewerkers.
- Op de Expertdag in 2013 is door deze regio in samenwerking met de WMO een presentatie gegeven over dit project, welke u hier onder het kopje 'Verdere downloads' terug vindt.

Download: > Achtergrond informatie train de trainer wmo- en thuiszorgmedewerker

Foto's
Woningchecklist van Smokey

Startjaar
2012