Thuiszorgmedewerkers bewust maken in Zuid-Holland Zuid

Contactpersoon

  • · Sjoerd Brusse
  • · Veiligheidsregio ZuidHollandZuid
  • · E mail >
  • · 0616162201

Doel(en) van de actie
Thuiszorgmedewerkers bewust maken van de gevaren van brand, het leren herkennen van brandgevaarlijke situaties en indien mogelijk het gevaar kunnen wegnemen.

De doelgroep bestaat uit thuiszorgorganisaties (zowel directie als medewerkers), WMO consulenten gemeenten.

Omschrijving
In het kader van de brandpreventieweken heeft de brandweer Zuid-Holland Zuid in de maand oktober vier bijeenkomsten voor thuiszorgmedewerkers georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kregen zij voorlichting over brandveiligheid in reguliere woningen en het herkennen van brandonveilige situaties bij hun cliënten en indien mogelijk het wegnemen van het gevaar.
Daarnaast hebben de aanwezigen geoefend met het blussen van een beginnende brand, zodat zij ook weten hoe zij kunnen handelen bij brand om een eventuele escalatie te voorkomen.

De reactie bij de thuiszorgorganisaties was positief. Directies en managers hoefden nauwelijks overtuigd te worden van de noodzaak van voorlichting over brandveiligheid. Echter, niet voor alle organisaties was het haalbaar om in de maand oktober aan de bijeenkomsten deel te nemen. De brandweer is bij die organisaties op een later tijdstip geweest (tijdens werkoverleggen of interne bijeenkomsten)om alsnog voorlichting te geven.

Vervolgactie/aanvulling
Dezelfde bijeenkomsten zijn ook gegeven aan thuiszorgmedewerkers intern, vrijwilligers en aan BHV-ers.

Foto's
Thuiszorgmedewerkers brandveiligheidsbewust maken Zuid-Holland Zuid 2013 (1) Thuiszorgmedewerkers brandveiligheidsbewust maken Zuid-Holland Zuid 2013 (5) Thuiszorgmedewerkers brandveiligheidsbewust maken Zuid-Holland Zuid 2013 (8) Thuiszorgmedewerkers brandveiligheidsbewust maken Zuid-Holland Zuid 2013 (7)

Startjaar
2013

Do's/Don'ts
Wat werkte erg goed?
Door het telefonisch contact van te voren en het face tot face in gesprek gaan met de medewerkers was er een zeer hoge respons.

Wat is een verbeterpunt?
Door te weinig voorbereidingstijd konden niet alle vier de clusters worden bereikt, later zijn de niet bereikte clusters intern alsnog bereikt.