Senioren bereiken via woningcorporaties, wijkoverleg en zorgorganisaties

Contactpersoon

  • · Jos de Graaf & René Timmerman
  • · Rotterdam-Rijnmond & Utrecht

Doel(en) van de actie
Op de stelling ‘Ik weet in mijn regio/gebied precies waar senioren wonen.' in de poll op onze site in 2013 antwoordde 46% van u dat niet te weten. Met het doel dit te veranderen delen twee veiligheidsregio's hun ervaring.

Omschrijving
Veiligheidsregio Utrecht heeft in twee beknopte stappenplannen opgemaakt voor:
- Stappenplan seniorenbenadering (hoe kom ik in contact met de doelgroep?)
- Stappenplan seniorenvoorlichting woningcorporaties en v.v.h.

In Rotterdam-Rijnmond wordt al vele jaren samengewerkt met partners om de seniorendoelgroep te bereiken. In het kort:
Aan een aantal van de regionale netwerkpartners (woningbouwverenigingen in de regio en Stichting Welzijn Ouderen) is het verzoek gedaan om adressen beschikbaar te stellen van huurders in de categorie 65+ op basis van zelfstandige bewoning. Deze doelgroep wordt nu (in kleine groepjes) benaderd en op basis van vrijwilligheid een gratis woningcheck brandveiligheid aangeboden, incl. het plaatsen van rookmelders. Daarnaast worden er zoveel mogelijk contacten gezocht met ouderenorganisaties zoals de ANBO om voorlichtingsbijeenkomsten in te plannen. Deze manier van werken is erg effectief gebleken.

Foto's
senioren