Samenwerking Cluster Beuningen en Nijmegen met de Gamma

Contactpersoon

  • · Anne-Pauline Sak-Jacobs
  • · Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
  • · E mail >
  • · 0884575220

Doel(en) van de actie
Voorlichting brandveiligheid met mogelijkheid blus ervaring met handblusmiddelen.

Omschrijving
Met stand een dag of meerdere dagen bij de Gamma staan. In Nijmegen kunnen mensen nog meedoen om een brandveiligheid pakket te winnen door een formulier in te vullen. Pakket bestond dit jaar uit een rookmelder een CO- melder.

Voor de blus actie gebruiken wij de BHV vlammenbak en hebben wij handblusmiddelen aangeschaft die met water en perslucht te gebruiken zijn. Het gaat namelijk vooral om de procedure, borgpen weghalen, benaderen brandhaard, blussen en controleren. Wat opviel dat mensen een drempel ervaren om te gaan blussen. Vaak eerst met de kinderen beginnen en dan de volwassen uitnodigen

Vervolgactie/aanvulling
De blusactie wordt bij diverse voorlichtingen ingezet. Waarschijnlijk met Vaderdag en dan het thema veilig BBQ

Foto's
Brandveiligleven Gamma - Gelderland Zuid 1 Brandveiligleven_GAMMA_Beuningen-24 Brandveiligleven_Gamma Gelderland Zuid 3 Brandveiligleven_Gamma Gelderland Zuid 3

Extra ontwikkelde attributen:

Download: > Persbericht Brandpreventieweken Gelderland Zuid