Landelijke oktobercampagne 2010

Contactpersoon

Omschrijving
Slogan: Wat doe JIJ bij brand? Daar moet je nu over nadenken!

Zie het uitgebreide evaluatieverslag voor alle details en onderdelen van de campagne.
- Alle materialen visueel
- Samenvatting
- Doelstellingen en doelgroepen
- Campagne-opzet
- Campagneresultaten en -effecten
- Financiering
- Schematisch overzicht: output

Download: > Evaluatie brandpreventiewekencampagne 2010 WDJBB DEF X

Foto's
Foto Brandwonden bus Leidse Plein

Startjaar
2010