Landelijke oktobercampagne 2012

Contactpersoon

Doel(en) van de actie
Slogan: 'Wat doe JIJ bij brand? Daar moet je nu over nadenken!'
Het doel van de brandpreventieweken 2012 is het bevorderen van het brandveiligheidsbewustzijn van de doelgroep, het laten plaatsen en onderhouden van rookmelders en het afspreken en oefenen van een vluchtplan in de thuissituatie leidend tot:
a. Vergroting van veiligheidsbewustzijn rond brand, gemeten door de inschatting van de kans op brand & de attitude rond preventieve maatregelen
b. 3% meer geplaatste, werkende rookmelders in de woningen t.o.v. 2011.
c. 4% meer afgesproken en geoefende vluchtplannen bij particulieren die verantwoordelijk zijn voor kinderen t.o.v. 2011.

Omschrijving
De 2013 campagne is gericht op thuiswonende senioren. Zij vormen een groeiende groep, waarbij uit onderzoek naar voren komt dat deze veel extra risico loopt bij brand. 65-plussers blijven langer thuis wonen en geven zelf aan met verschillende lichte tot grote beperkingen te kampen. De campagne wijst hen op hun eigen verantwoordelijk om brandveilig te wonen en biedt hiervoor tips en checklist.
Zoals ieder jaar worden de brandpreventieweken gekoppeld aan een centraal thema. Hiermee willen we bereiken dat de preventieboodschap richting de burgers een duidelijk en eenduidig gezicht krijgt. Dit thema is Wat doe JIJ bij brand? Blijf uit de rook!en krijgt onder meer praktische invulling door:
- ontwikkeling van specifieke voorlichtingsmaterialen: zoals posters, kranten e.d.
- opzetten van een landelijke campagne gericht op specifieke doelgroep(en) in de pers en op radio.
- jaarlijks toevoegen van nieuwe best cases voor projecten welke brandweer kan oppakken.

Download: > Wat doe JIJ bij brand 2012 evaluatie

Foto's
Stopper Wat doe JIJ bij brand 2012 Veronica

Startjaar
2012

Betrokken Partners

Brandweer Nederland
www.brandweer.nl

Ministerie van Veiligheid en Justitie
www.minvenj.nl

First Alert
www.firstalert.nl

CED – European Claim Experts
www.ced-europe.nl/