Landelijke oktobercampagne 2011

Contactpersoon

Doel(en) van de actie
Slogan: 'Wat doe JIJ bij brand? Daar moet je nu over nadenken!'

Voor de brandpreventieweken konden korpsen kiezen uit drie opties (combinatie ook mogelijk), namelijk:
1. Maak uw huis brandveilig: gericht op brandveiligheidsbewustzijn.
2. Plaats rookmelders: gericht op het plaatsen én onderhouden.
3. Weet wat u doet bij brand: gericht op vluchten.

Omschrijving
Keuze 1: Maak uw huis brandveilig
Met deze optie richten we ons op het brandveiligheidsbewustzijn bij mensen. ‘Mij overkomt het niet.', is een veelgehoorde zin. Inderdaad, als uw de juiste maatregelen neemt, overkomt het u hopelijk ook niet. Maak apparatuur stofvrij, zet apparatuur uit voor u het huis verlaat, doof kaarsen als u weggaat.

Keuze 2: Plaats rookmelders
Nog steeds heeft een groot deel van Nederland geen werkende rookmelder in huis (45%). Dit onderdeel van de campagne is gericht op huishoudens waar geen rookmelder hangt of geen werkende rookmelder. ‘Koop een rookmelder. Haal deze ook daadwerkelijk uit de verpakking en hang hem op. Maak hem regelmatig even stofvrij. En vervang tijdig de batterij.'

Keuze 3: Weet wat u doet bij brand
Mensen weten niet wat ze moeten doen bij brand. Stel dat ze tijdig gealarmeerd worden door de rookmelder: dan is het noodzakelijk dat ze weten hoe te handelen. De brandweer KAN er niet meteen zijn, dus zelfredzaamheid is essentieel. ‘Welke s

Download: > Download de drie opties in detail

Foto's
Wat doe JIJ bij brand 2011 afbeelding poster

Startjaar
2011

Extra ontwikkelde attributen:

Download: > Wat doe JIJ bij brand 2011 huis-aan-huis-kaartje

Betrokken Partners

Brandweer Nederland
www.brandweer.nl

Ministerie van Veiligheid en Justitie
www.minvenj.nl

First Alert
www.firstalert.nl

Varta
www.varta.nl