Ontruimingsoefening in opvang & leerlingen delen krant uit in Sliedrecht (Zuid-Holland Zuid)

Contactpersoon

Omschrijving
De brandweer Drechtsteden-Noord richtte zich in 2011 op kinderdagverblijven en woongebouwen waar overwegend mensen ouder dan 55 jaar wonen. Dit gezien de ‘kwetsbaarheid' van deze doelgroepen.

De brandpreventieweken krant "Wat doe jij bij brand? Daar moet je over nadenken" is in de woongebouwen uitgedeeld of bezorgd. In het kader van de maatschappelijke stage welke leerlingen van het voorgezet onderwijs moeten volgen zijn er ook leerlingen van de scholen betrokken bij het uitdelen van de kranten.

Omdat speciaal bij kinderopvanglocaties een snelle ontruiming van het gebouw bij brandalarm belangrijk is, heeft de brandweer samen met hen ontruimingsoefeningen gehouden. De kinderen in een kinderdagverblijf zijn afhankelijk van een goede en getrainde interne organisatie. Daarnaast is er een link met ontruimen thuis. Als kinderen weten wat ze moeten doen als het alarm afgaat op het kinderdagverblijf (uitgezonderd uiteraard de baby's), kunnen zij dit gedrag thuis ook beter plaatsen.

Foto's
KRANT BRANDPREVENTIE1

Startjaar
2011