Home Safety Checks door Midden- en West-Brabant

Contactpersoon

  • · Martin Kalsbeek
  • · Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
  • · E mail >

Doel(en) van de actie
1. Uitvoering geven aan Strategische Reis. Hiermee de Strategische Reis binnen de organisatie in te bedden/ bekendheid te geven.
2. Invulling geven aan thema Brandpreventieweken als start van de beweging Brandveilig Leven.
3. Burgers/particulieren bewust maken van brandveiligheid (dus wijzen op brandonveilige situaties) in hun thuisomgeving.

Omschrijving
Het uitvoeren van Home Safety Checks (HSC) in wijken met grote brandrisico's en waar het veiligheidsbewustzijn van de bewoners (vermoedelijk) lager is.
De brandweer gaat gedurende een dagdeel (samenwerking tussen risicobeheersing en incidentbestrijding) bij de geselecteerde wijk huis aan huis bezoeken afleggen. Tijdens de HSC worden adviezen aan de bewoner verstrekt over het voorkomen en beperken van brandonveilige situaties in de woning. Indien nodig worden door de brandweer rookmelders bevestigd en informatie achtergelaten.
Het streven is deze activiteit na de Brandpreventieweken verder in te bedden binnen BMWB.

Foto's
Midden West Brabant HSC 2011 Safety check

Startjaar
2011

Video