Gedragsverandering via belevingstest Wat doe JIJ bij brand?

Contactpersoon

Doel(en) van de actie
1. Brandveiligheidsbewustzijn verhogen.
2. Preventief gedrag bevorderen rondom het voorkomen van , melden van en vluchten bij woningbrand.

Omschrijving
Na eerdere jaren een brandveiligheidschecklist online te zetten, is in 2012 bekeken of dit niet interactiever kan. Laat mensen online een ervaring beleven van brand in hun huis. Heel simpel via een scenario en vragen. Deze ‘Wat doe JIJ bij brand?’-test is in het najaar van 2012 ruim 22.000 maal ingevuld van vraag 1 tot en met 7. Door een mailadres achter te laten, ontving men per mail een eigen specifieke To Do list, gegenereerd uit de gegeven antwoorden.

Belangrijke vraag die we ons stelden is: werkt dit nou in gedragsverandering door? Dit is wetenschappelijk onderzocht via een vragenlijst onder mensen die de test hebben ingevuld en mensen die dit niet hebben gedaan. Op een aantal punten is significant verschil gemeten: zie de bijlage.

Download: > Presentatie effectmeting WDJBB test expertdag april 2014 MD

Vervolgactie/aanvulling
In 2013 is de test extra via social media advertenties verspreid en in het najaar 100.000 maal ingevuld. In het najaar 2014 zal deze test ingezet worden om het onderdeel ‘vluchten’ onder de aandacht te brengen en zal specifieker op de oudere doelgroep en hun kinderen gefocust worden.

Foto's
afbeelding Wat doeJIJbijbrand test nu al voorbij de aantallen van 2012 test eindscherm brandveiligheidstest Superpost facebook

Startjaar
2012

Do's/Don'ts
Wat werkte goed?
Hoe kun je zorgen dat de test veel ingevuld wordt? Je wilt mensen liever niet overhalen de test in te vullen met een winactie. Maar je kan hen wel overhalen de test te DELEN via twitter en facebook. Dan bepalen hun vrienden zelf wel of ze deze in willen vullen. Het delen werkte erg goed via een winactie met brandveiligheidsmiddelen of een gadget a la brandweerschoen.

Wat is een verbeterpunt?
- In het begin van de campgane was stevig testen nodig om aan het einde van de test het zo in te richten dat mensen hun mailadres achterlieten. Daarmee kunnen ze vaker van preventietips voorzien worden.
- de follow-up na de test moet vooraf goed uitgedacht en geregeld worden. Anders loop je het risico dat je het contact na de test laat verwateren en een grote kans laat liggen.