Dag van de ontruiming (zorg) in Midden- en West-Brabant

Contactpersoon

  • · Martin Kalsbeek
  • · Brandweer Midden- en West-Brabant
  • · E mail >
  • · LinkedIn

Doel(en) van de actie
Creëren van eenduidige aanpak in de organisatie van de brandpreventieweken.

Omschrijving
In het kader van de brandpreventie weken is in de regio Midden- en West-Brabant een gezamenlijke activiteit georganiseerd. Op 14 oktober is de "Dag van de ontruiming" gehouden. Tijdens deze dag hebben alle 10 clusters in onze regio minimaal één ontruimingsoefening bij een zorginstelling geregeld. Uitgangspunt was dat er zo'n realistisch mogelijk beeld wordt weggezet. De media zal hierbij ook aanwezig zijn

Rondom de "Dag van de ontruiming" heeft Midden- en West-Brabant de pers intensief met persberichten geïnformeerd. Dit heeft geleid tot veel media aandacht.

Foto's
Wat doe JIJ bij brand 2013 Midden- en West Brabant - foto 1

Startjaar
2010