Convenant rookmelders Rotterdam-Rijnmond

Contactpersoon

  • · Jos de Graaf
  • · Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
  • · E mail >
  • · 010 - 4468 647

Doel(en) van de actie
In de afgelopen jaren heeft het thema rookmelders in Nederland centraal gestaan. Dit goede initiatief blijven we binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) volgen met als doelstelling om voor eind 2020 minimaal 60.000 woningbezoek af te leggen en deze woningen te voorzien van rookmelders.

Omschrijving
In 2010 is door de VRR en convenant gesloten met de GGD, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Rtd. en de ROTEB (reinigingsdienst Rotterdam) op te interveniëren op bovenmatig vervuilde woningen met verhoogd brandrisico.
Met deze gezamenlijke aanpak wordt een traject gestart voor vrijwillige of gedwongen ontruiming (van goederen binnen de woning) het plaatsen van rookmelders en het veiligheidsbewustzijn van de bewoners op het gebied van brandveiligheid te verbeteren.

Vervolgactie/aanvulling
Enerzijds is er resultaat gezien het feit dat met deze aanpak (optimale samenwerking tussen gemeentelijke instanties) het aantal vervuilde woningen binnen Rotterdam kan worden teruggedrongen en hiermee de brandveiligheid voor de bewoners maar zeker ook voor de aangrenzende woningen drastisch wordt verbeterd. Anderzijds dat deze problematiek aanwezig is in alle (grote) steden van Nederland en de brandweer een belangrijke rol kan vervullen om de brandveiligheid te verhogen en mede gezien wordt als een maatschappelijk noodzakelijke partner.

Foto's
convenant rotterdam

Startjaar
2010