Brandveiligheid samen onze zorg in Gooi-en Vecht — GOUD 2014 —

Contactpersoon

  • · Norbert de Jager
  • · Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek
  • · E mail >
  • · 035-6885547
  • · LinkedIn

Doel(en) van de actie
Bereiken van senioren en verminderd zelfredzamen.

Omschrijving
In oktober 2013 is Brandweer Gooi- en Vechtstreek een samenwerking gestart met de loketten WMO en twee thuiszorgorganisaties in haar regio.
1. Tijdens de intakegesprekken met nieuwe cliënten en reguliere contacten wordt sindsdien het onderdeel brandveiligheid besproken.
2. De organisaties ontvangen ter ondersteuning voorlichtingssessies en een speciale instructiekaart.
3. Daarnaast is er een speciaal voor de doelgroep ontwikkelde brochure met adviezen en tips om brandveilig te leven.
Veel van wat er toegelicht wordt op de controlekaart, herkent men uit de praktijk. Waar mensen dan op dat moment niet precies wisten hoe een situatie in te schatten en wat te doen, bieden we ze nu de praktische handvatten om te handelen.

Vervolgactie/aanvulling
Het is een continue proces geworden, ingebouwd in voornamelijk de WMO-contacten. Er wordt steeds verbeterd daar waar nodig.

Foto's
Wat doe JIJ bij brand 2013 Gelderland Zuid - afbeelding folder brandveiligheid samen onze zorg

Startjaar
2013

Betrokken Partners

WMO loket, thuiszorgorganisaties.

Do's/Don'ts
Wat werkte erg goed?
- Door de herkenning bij de mensen wordt het inzicht gegeven dat er iets moet gebeuren.

Wat is een verbeterpunt?
- Wat beter kan is de mensen eerder aanzetten tot actie zodat ze wel de maatregelen treffen die nodig zijn.