Beeldcampagne door Hollands-Midden

Contactpersoon

  • · Paul Frijters
  • · Veiligheidsregio Hollands Midden
  • · E mail >
  • · 06 44418038

Doel(en) van de actie
Soms zegt een foto meer dan 1.000 woorden.
Brandweer Hollands Midden heeft tijdens de Brandpreventieweken 2013 een proef gedaan met een eigen gemaakte poster/ beeldcampagne. De beeldcampagne bestaat uit vier sprekende, duidelijke en confronterende posters met bijbehorende filmbeelden. De aanleiding om te komen met deze eigen beeldcampagne ligt in de opvatting dat de huidige posters/ beeldmateriaal onvoldoende bijdrage aan het brandveiligheidsbewustzijn van verschillende doelgroepen. Als inspiratie voor deze nieuwe beeldcampagne is de “fire kills” campagne uit het Verenigd Koninkrijk gebruikt. Deze campagne heeft in het Verenigd Koninkrijk voor meer impact onder de burgers gezorgd.

Omschrijving
De beeldcampagne beoogt een stap in risicobewustzijn creëren onder de bevolking van Veiligheidsregio Hollands Midden met betrekking tot brandveiligheid. Door de beeldcampagne en de daaraan gekoppeld informatie (brandveiligheid adviezen en handelingsperspectieven) worden mensen geactiveerd om na te denken over hun eigen situatie en de daarbij behorende brandveiligheidsrisico’s. De beelden die gebruikt zijn hebben een duidelijke boodschap en moeten tot de verbeelding van mensen spreken. Hierdoor voelt de doelgroep zich direct aangesproken.

Layar
De posters van de campagne zijn voorzien van een “layar” laag waaraan een internetpagina wordt gekoppeld. Door met een applicatie op je smartphone of tablet over de poster/beeld te “scannen” word een layar laag geactiveerd. Zo start de video op youtube, die extra informatie verschaft of een verdere verdieping over het onderwerp aanbiedt. De gemaakte inhoud hiervoor wordt ook verspreid via internet en social media.

Vervolgactie/aanvulling
In Leiden komt de studentenfoto op alle stadsplattegronden als advertentie en in de introductieweek (augustus) van het nieuwe studentenjaar komt de studentenfoto opgeblazen als een spandoek met een groot bed ervoor alle nieuwe studenten wijzen op brandveiligheid.

Foto's
Hollands-Midden - afbeelding poster ouders met kinderen

Startjaar
2013

Video
 

Do's/Don'ts
Wat werkte erg goed?
- Samenwerking met elkaar, bewustwording brandveilig leven.

Wat is een verbeterpunt?
- De layar viel tegen.