Brand is geen grap! Amsterdam-Amstelland

Contactpersoon

  • · Elke van den Hout
  • · Brandweer Amsterdam-Amstelland
  • · E mail >
  • · 020-5556646
  • · LinkedIn

Doel(en) van de actie
Brandweer Amsterdam-Amstelland geeft prioriteit aan (Brand)veilig Leven. De Brandpreventieweken zijn een uitstekende manier om (Brand)veilig leven onder de aandacht te brengen van het publiek.
De jaarlijks terugkerende weken hebben als doel de aandacht van het Nederlands publiek te vestigen op brandveiligheid en -preventie, specifieker:
Het voorkomen van brand en het voorkomen van brandwonden;
Het voorkomen van de uitbreiding van een brand (rookmelders, blusmiddelen);
Het voorkomen van de gevolgen van brand, ofwel tijdig kunnen vluchten (vluchtroutes, vluchtmiddelen).

Vervolgactie/aanvulling
Acties kazernes Ook de kazernes zorgen voor acties en activiteiten tijdens de Brandpreventieweken. Kazerne Uithoorn had de kick-off voor de Brandpreventieweken van 2011. Zij organiseerden een open dag en hielden deze op 1 oktober. Samen met de inspecteur brandveiligheid van de Brandweer Amsterdam-Amstelland, Jaap Osterop en kazernemanager Sargon Gewargis sprak burgemeester Jan van Zanen, gemeente Amstelveen, met kinderen op een basisschool over het voorkomen van brand in en om het huis. Ieder Kind Een Eigen Boek met kazerne Dirk Vrijdag 7 oktober werd op de Annie MG Schmidt school in Amsterdam-West op feestelijke wijze het 10.000e boekje Brand in Chocoladestad uitgereikt. Kazerne Dirk speelde hier een hoofdrol in. Ontruimingsoefeningen kazerne Nico en kazerne Duivendrecht Kazerne Nico deed op 6 oktober een ontruimingsoefening in woonzorgcentrum Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan. Ook kazerne Duivendrecht deed een ontruimingsoefening: in woonzorgcentrum, 't Reijgerbosch.

Foto's
Brand is geen grap filmpje still

Startjaar
2011

Video