Bezoeken van ouderen aan huis in Gelderland-Midden

Contactpersoon

Doel(en) van de actie
Brandveiligheidsbewustzijn verhogenen bij thuiswonende senioren en hen meer kennis bieden over voorkomen, melden en vluchten.

Omschrijving
Voor het eerst alle korpsen in de regio in gezamenlijke aanpak. Ouderen worden aan huis bezocht. Er werd een mapje uitgedeeld met informatie van de brandweer over brandveilig leven. Eén korps heeft een avond verzorgd voor welzijn ouderen en daar voorlichting gegeven. Daar kwam een vervolg uit van 30 personen die bezocht zijn om ter plekke te kijken en ter plaatse situaties op te lossen. Er is voorlichting gegeven aan WMO’ers en thuiszorgorganisaties. Men wil graag verder gaan met uitdragen van de brandpreventie in 2014 met als doelgroep thuiswonende ouderen.

Download: > Persbericht Brandweer op huisbezoek bij senioren Wat doe JIJ bij brand 2013 Gelderland-Midden

Vervolgactie/aanvulling
Voor dit jaar is de wens om het project uit te breiden met thema vluchten en te werken met ambassadeurs, die thuiszorgorganisaties en WMO-ers wijzen op brandveiligheid, zodat dit doorgegeven kan worden aan de zelfstandig wonende senioren.

Foto's
Folder ouderen clientenkaart Gelderland-Midden front 2013 v3

Startjaar
2013

Betrokken Partners

WMO-ers en thuiszorgorganisaties

Do's/Don'ts
Wat werkte erg goed?
Voorlichtingsbijeenkomst om alle senioren te bereiken en daarna de mogelijkheid aanbieden voor een persoonlijke afspraak thuis.

Wat is een verbeterpunt?
Om alleen persoonlijke huisbezoeken te doen, kom je tijd en mankracht te kort.