Ambassadeur Brandveilig Leven door Limburg-Noord —ZILVER 2013 —

Contactpersoon

  • · Jack Thiessen
  • · Veiligheidsregio Limburg-Noord
  • · E mail >
  • · 088-1190805
  • · LinkedIn

Doel(en) van de actie
Het scholen/opleiden van medewerkers van welzijns- en thuiszorgorganisaties tot ambassadeur Brandveilig Leven om het brandveiligheidsbewustzijn van hun thuiswonende zorgbehoevende cliënten (plus hun directe omgeving) te vergroten.

Omschrijving
1. Regionale werkgroep NBPW Limburg-Noord ging in april van start en lanceert het idee van Ambassadeur Brandveilig Leven.
2. Verkenning van mogelijke partners die potentiële ambassadeurs beschikken.
3. Met De Zorggroep Noord- en Midden-Limburg zijn gesprekken gevoerd voor de pilot in de gemeente Roermond.
4. In december 2013 hebben alle medewerkers een uitnodiging ontvangen voor een bijscholing brandveiligheid.
5. In week 2 en 3 van januari 2014 vinden 4 bijeenkomsten plaats waaraan in totaal 30 medewerkers deelnemen.
6. Samenvatting geschreven en gedeeld met De Zorggroep en de gemeente Roermond.
7. Gesprekken met de thuiszorg Proteion en de welzijnsorganisaties Wel.kom Roermond en Punt Welzijn Weert.
8. 11-02-2014: Artikel in het lokale weekblad De Trompetter (regio Roermond)
9. 16-02-2014 Artikel in het magazine van De Zorggroep (200.000 adressen in Limburg-Noord)

Vervolgactie/aanvulling
1. Gesprek met De Zorggroep voor regionale uitrol (13-02-2014) 2. Planning bijeenkomsten voor consultatie verpleegkundigen Proteion en vrijwilligers Punt Welzijn en Wel.kom. 3. We hebben de versie 2.0 gemaakt waar meer interactie in zit. Er zijn nu 26 bijeenkomsten gegeven. 4. Verder wordt er gewerkt aan een versie 3.0 waarin het vluchten (thema 2014) wordt meegenomen.

Foto's
2013 Limburg-Noord - foto ambassadeurs brandveilig leven Rookhuis Limburg Noord voor trainingen brandveiligheid (3) Rookhuis Limburg Noord voor trainingen brandveiligheid (1)

Startjaar
2013

Video
 

Extra downloads voor nieuwsberichten
Download: > Artikel Samenwerking Thuiszorg Limburg-Noord WDJBB 2013

Betrokken Partners

Zorggroep Noord- en Midden Limburg, diverse gemeenten, thuiszorggroep Proteion en welzijnsorganisaties Wel.kom Roermond en Punt Welzijn Weert.

Do's/Don'ts
Wat werkte erg goed?
Rookhuisje is een must, certificaat, goed/foutkaart.

Wat is een verbeterpunt?
Liever 1,5 uur dan 2 uur vullend programma, vrijwilligers zijn minder te motiveren dan medewerkers.