Risicogroepen en brandveiligheid

In dit onderzoek is onderzocht of er bepaalde risicogroepen zijn aan te merken waar de kans op brand groter is.