Materialen CO 2018

 

Campagne logo en beelden
Als veiligheidsregio kunt u het logo benutten op uw website, in nieuwsbrieven, e-mail-handtekeningen en dergelijke.
Het logo is op te vragen via info@netwerknationalebrandpreventieweken.nl, in staande en liggende variant. Ook een digitale variant of het drukbestand van de ketelkaart kan hier opgevraagd worden.

Ketelkaart
In vervolg op de kenniskaart van afgelopen campagne hebben we voor de komende campagne de ‘ketelkaart’ ontwikkeld. We zetten u daarmee even op het verkeerde been, want deze ‘ketelkaart’ is eigenlijk een sticker. Door het opplakken van deze sticker op de verwarmingsketel wordt je regelmatig herinnert aan het jaarlijks onderhoud van de ketel.

Op de sticker zijn de symptomen en wat te doen bij het vermoeden van een vergiftiging helder uitgewerkt. Elke regio ontvangt een oplage gratis. De contactpersoon van de brandpreventieweken in uw regio zal deze stickers op woensdag 31 januari a.s. ontvangen. Hier kunt u een afbeelding vinden van de sticker om te gebruiken in nieuwsbrieven of social media berichten.

Plaatsingsadvies voor CO-melders
Sinds anderhalf jaar is er een wetenschappelijk onderbouwd plaatsingsadvies voor CO-melders. De conclusies van het ‘Onderzoek naar geadviseerde locaties CO-melders’ van de Brandweeracademie geven duidelijkheid over de juiste plek waar een CO-melder te plaatsen.

In alle ontwikkelde materialen, zowel offline en online, is dit nieuwe plaatsingsadvies verwerkt. Brandweer Nederland heeft in haar folderlijn een leaflet ontwikkeld, waarin beknopt en overzichtelijk staat waar je de CO-melder moet plaatsen. Uiteraard blijft het plaatsingsadvies ook online beschikbaar.

Animatiefilm plaatsingsadvies
Op 5 februari wordt bij de start van de campagne ook een leuk animatiefilmpje over het plaatsingsadvies van de CO-melder gelanceerd op de campagnepagina van Brandweer Nederland: www.brandweer.nl/koolmonoxide

Tip: deel de stickers samen uit met de leaflet van het plaatsingsadvies van Brandweer Nederland. Zo heeft het publiek alle informatie in één hand bij elkaar: Wat is een CO-vergiftiging? Hoe herken je het? Hoe voorkom je het? En wat moet je doen als je een vergiftiging vermoedt.

Ervaringsverhalen
Voor de campagne hebben we drie nieuwe ervaringsverhalen op aantrekkelijke wijze in beeld gebracht. Daarnaast zijn de ervaringsverhalen van afgelopen jaar beschikbaar. Benut deze materialen; plaats ze op uw website, link ze in nieuwsbrieven, benut ze in presentaties of deel ze op social media. Een beeld zegt tenslotte meer dan duizend woorden. We laten het u via deze weg weten zodra de drie nieuwe filmpjes ook beschikbaar zijn.

Online kennistest: van kennis naar gedrag
De online kennistest is een door ons beproefd en bewezen instrument om mensen te informeren en kennis om te zetten in gewenst gedrag. De test geeft informatie over de mogelijke oorzaken van een CO-vergiftiging, het voorkomen van een CO-vergiftiging (ventileer, controleer, alarmeer), het herkennen van de symptomen en wat te doen bij een CO-vergiftiging. Op basis van de gegeven antwoorden krijgen de deelnemers een persoonlijke actielijst met tips en adviezen om een CO-vergiftiging te voorkomen. Ook deze campagne zal de online kennistest via socialmedia breed onder de aandacht worden gebracht.


Deel CO-weetjes op Facebook en Twitter
Deel de koolmonoxide-weetjes, ervaringen en tips, van de Facebook- en Twitterpagina van Brandweer Nederland. Voor februari hebben we een contentkalender opgesteld, zodat u deze berichten ook heel eenvoudig in uw eigen social media kunt inplannen. Samen staan we sterker, dus hoe vaker het publiek de boodschap voorbij ziet komen, hoe meer impact het zal hebben. Begin volgende week ontvangen de bij ons bekende BVL-contacten de social kalender per mail. Samen maken wij de CO-campagne tot een succes!

TIP: Schakel je regionetwerk in:
Plaats informatie over koolmonoxidevergiftiging op uw website, stuur het persbericht naar lokale kranten, regel een  interview met de regionale RTV, deel zoveel mogelijk ketelkaarten en plaatsingsleaflets uit, bespreek met de regionale GGD de samenwerking voor deze campagne, maar ook bij CO-meldingen.

Het Rookmelderteam staat paraat
Benut het Rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting om bij mensen die daartoe niet (meer) in staat zijn CO-melders te plaatsen. De aanvrager zorgt zelf voor een CO-melder.

Het op deskundige wijze plaatsen van de CO-melder door onze vrijwilliger kost de aanvrager niets. De flyers van het Rookmelderteam zijn ook in deze campagne te gebruiken. Op www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam staat alle informatie over het aanvragen van een plaatsing.