Materialen CO 2019

 

Nieuw! Ketelsticker met plaatsingsadvies CO-melder
Voor de campagne in februari is een ketelsticker ontwikkeld die het publiek oproept een CO-melder aan te schaffen en op de juiste wijze te plaatsen. Daarnaast bevat de sticker informatie over hoe men moet handelen als de CO-melder plotseling afgaat. De ketelstickers zijn bij de veiligheidsregio’s afgeleverd. Mocht een regio stickers willen bijdrukken? Mail naar info@netwerknationalebrandpreventieweken.nl. We sturen graag het drukbestand toe.

Campagne logo en beelden
Als veiligheidsregio kunt u het logo benutten op uw website, in nieuwsbrieven, e-mail-handtekeningen en dergelijke.
Het logo is op te vragen via info@netwerknationalebrandpreventieweken.nl, in staande en liggende variant. Ook een digitale variant of het drukbestand van de ketelkaart kan hier opgevraagd worden.

Folder en leaflet Brandweer Nederland
Sinds anderhalf jaar is er een wetenschappelijk onderbouwd plaatsingsadvies voor CO-melders. De conclusies van het ‘Onderzoek naar geadviseerde locaties CO-melders’ van de Brandweeracademie geven duidelijkheid over de juiste plek waar een CO-melder te plaatsen.

In alle ontwikkelde materialen, zowel offline en online, is dit nieuwe plaatsingsadvies verwerkt. Brandweer Nederland heeft in haar folderlijn een leaflet ontwikkeld, waarin beknopt en overzichtelijk staat waar je de CO-melder moet plaatsen. Uiteraard blijft het plaatsingsadvies ook online beschikbaar.

Online kennistest: van kennis naar gedrag
De online kennistest is een door ons beproefd en bewezen instrument om mensen te informeren en kennis om te zetten in gewenst gedrag. De test geeft informatie over de mogelijke oorzaken van een CO-vergiftiging, het voorkomen van een CO-vergiftiging (ventileer, controleer, alarmeer), het herkennen van de symptomen en wat te doen bij een CO-vergiftiging. Op basis van de gegeven antwoorden krijgen de deelnemers een persoonlijke actielijst met tips en adviezen om een CO-vergiftiging te voorkomen. Ook deze campagne zal de online kennistest via social media breed onder de aandacht worden gebracht.
Ga naar de online kennistest via www.brandwondenstichting.nl/koolmonoxidetest


Deel CO-weetjes op Facebook en Twitter
Deel de koolmonoxide-weetjes, ervaringen en tips, van de Facebook- en Twitterpagina van Brandweer Nederland. Voor februari hebben we een contentkalender opgesteld, zodat u deze berichten ook heel eenvoudig in uw eigen social media kunt inplannen. Samen staan we sterker, dus hoe vaker het publiek de boodschap voorbij ziet komen, hoe meer impact het zal hebben. Begin volgende week ontvangen de bij ons bekende BVL-contacten de social kalender per mail. Samen maken wij de CO-campagne tot een succes!

TIP: Schakel je regionetwerk in:
Plaats informatie over koolmonoxidevergiftiging op uw website, stuur het persbericht naar lokale kranten, regel een  interview met de regionale RTV, deel zoveel mogelijk ketelkaarten en plaatsingsleaflets uit, bespreek met de regionale GGD de samenwerking voor deze campagne, maar ook bij CO-meldingen.

Het Rookmelderteam staat paraat
Benut het Rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting om bij mensen die daartoe niet (meer) in staat zijn CO-melders te plaatsen. De aanvrager zorgt zelf voor een CO-melder.
Het op deskundige wijze plaatsen van de CO-melder door onze vrijwilliger kost de aanvrager niets. De flyers van het Rookmelderteam zijn ook in deze campagne te gebruiken. Op www.brandwondenstichting.nl/rookmelderteam staat alle informatie over het aanvragen van een plaatsing.