Campagne

 

Afgelopen weken was het dagelijks in het nieuws: slachtoffers door koolmonoxidevergiftiging. Dit onderstreept het belang van de campagne die Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting maandag 5 februari a.s. gaat voeren. Deze campagne is het vervolg op de activiteiten die in november  het begin van het stookseizoen – toen de eerste slachtoffers vielen – hebben plaatsgevonden.

In november zijn we gestart met een persbericht en social media berichten. Het onder de aandacht van de oorzaken en praktische adviezen hoe CO-vergiftiging te voorkomen was de kern van de boodschap. Op 5 februari zoomen we verder in op het herkennen van de symptomen van een CO-vergiftiging en het handelingsadvies bij het vermoeden van een CO-vergiftiging.

Griep of gif?
Uit alle verhalen die we tegenkomen blijkt dat de CO-slachtoffers vrijwel allemaal al langer last hadden van de symptomen van een CO-vergiftiging. Maar omdat de symptomen zo op griep lijken en de incidenten vaak rondom een griepperiode plaatsvinden, herkennen zowel de slachtoffers als artsen een CO-vergiftiging niet. Onterecht worden de klachten als griepsymptomen afgedaan, met alle gevolgen van dien.

We richten ons  op het algemeen publiek, maar bepaalde risicogroepen zoals kleine en ongeboren kinderen, senioren en studenten zullen via doelgroepgerichte campagne-elementen worden aangesproken. De activiteiten richten zich in februari vooral op het breed bekend maken van de typische klachten van een CO-vergiftiging: Hoofdpijn,  Misselijkheid-Overgeven, Vermoeidheid · Slaperigheid, Duizeligheid – Verwarring, Versnelde hartslag.

Benut de campagne materialen
Voor de februaricampagne zijn weer verschillende materialen ontwikkeld die de Veiligheidsregio’s kunnen inzetten. Er zal volgende week vanuit Cobra een persbericht naar de regio’s worden gestuurd (onder embargo tot 5 februari a.s.). In het persbericht wordt vooral ingegaan op het probleem van het tijdig en adequaat herkennen van de symptomen. Voor de campagne is er weer veel online en offline campagnemateriaal ontwikkeld.
Klik hier voor alle campagnematerialen