Brandveilig generatie

 

juni 2018

Op de Expertdag hebben we samen gesproken over een Brandveilige Generatie: een groep leeftijdsgenoten die opgroeit op een manier waarbij brandveilig leven logisch en de standaard is. Tijdens deze dag is er gediscussieerd over wat de kenmerken van een brandveilige generatie zouden moeten zijn, wat de horizon is waar je naartoe zou kunnen werken. Aan de hand van de uitkomsten van de discussie op de Expertdag en de vergadering van de Adviescommissie Nationale Brandpreventieweken wordt nu binnen de verschillende organisaties verder gesproken over nut, noodzaak en invulling van het thema Brandveilige Generatie. Zo wordt het onderwerp eerst op het districtscoördinatorenoverleg Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio’s besproken. We houden je op de hoogte.