2014 Brainstorm

 

Brainstorm brandpreventieweken 2014 -2Maart 2014 – Na 15 jaar brandpreventieweken, de regionalisering van de Brandweer en alle Brandveilig Leven ontwikkelingen vond op 5 maart de eerste landelijke brainstorm Nationale Brandpreventieweken plaats. 75% van de regio’s heeft de uitnodiging geaccepteerd en zij ontmoetten elkaar hiervoor in Beverwijk.

Voor de doelgroep thuiswonende senioren wilden we met de brainstorm antwoord krijgen op drie vragen rondom voorkomen, melden, voorkomen branduitbreiding en vluchten:
1. Welk probleem willen we oplossen?
2. Wat is de daarbij behorende doelstelling?
3. Hoe werken we dit praktisch uit?

De basiswerkvorm:

Brainstorm brandpreventieweken 2014 - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze

De aanwezigen vormden vier groepen en kregen de opdracht om een huis te bouwen voor de brandpreventieweken. Op de begane grond ging de thuiswonende senioren naar binnen. Op de eerste verdieping moest het probleem bepaald worden, op de tweede verdieping het bijbehorende doel en op de derde verdieping de praktische uitwerking. Deze verdiepingen waren voor de volgende vier onderwerpen gebouwd (de vier kleuren): brand voorkomen, melden van brand, voorkomen branduitbreiding en veilig vluchten.Brainstorm brandpreventieweken 2014 -3

De aanwezigen kregen kaartjes waar ze hun input op konden schrijven, welke ze op de betreffende vakken konden leggen.

Voor ieder onderwerp (kleur) was het de bedoeling om de problemen vast te stellen en daar een prioritering in aan te geven. Daarna kregen de groepen de opdracht om voor het belangrijkste probleem een doelstelling te bedenken en dit te vertalen in een praktische uitwerking/ benodigdheden.

Benieuwd naar de gebouwde huizen?
Klik hier