Campagne okt 2017

 

Thema Brandpreventieweken
In oktober 2017 was het landelijke thema van de campagne Brandpreventieweken ‘Hé doe de deur dicht’. In dit thema zijn de actiepunten uit het onderzoeksrapport van de Brandweeracademie ‘Gebrand op inzicht’ verwerkt. Het thema, dat in 2016 gestart is, bood volop gelegenheid om aan te sluiten vanuit de regionale Brandveilig Leven acties. Zie hier enkele resultaten.
De landelijke campagne is zoals ieder jaar gericht op zowel de algemene doelgroep met als de specifieke doelgroep senioren.

Hé doe de deur dicht
Uit het onderzoeksrapport van de Brandweeracademie komt naar voren dat het sluiten van de binnendeuren een positief effect heeft op de tijd die je hebt om jezelf tijdens een woningbrand in veiligheid te brengen. Je hebt simpelweg meer kans om veilig te vluchten en gered te worden. Maar we richten ons op twee aandachtspunten uit het onderzoeksrapport: Het altijd sluiten van de binnendeuren en hoorbare rookmelders.  De deurhanger communiceert deze boodschappen en vraagt aandacht voor rookverspreiding in de verblijfsruimte en tijdige alarmering van de daar aanwezige mensen.

Benut:
1. Het achtergrondocument Hé, doe de deur dicht!: basisfeiten vertaald naar campagne, klik hier.
2. De Q&A – Vraag en antwoord ‘Hé doe de deur dicht’ (levend document), klik hier.

Plaats hoorbare rookmelders
In 70% van de woningen is een rookmelder geplaatst, maar slechts 45% van die rookmelders werkt. Van alle rookmelders is slechts 35% op de juiste plek geplaatst én werkt. Deze cijfers vragen om actie! Daarom communiceren we deze boodschap prominent in de campagnemiddelen.
Het is van het grootste belang dat rookmelders op de juiste wijze geplaatst zijn en ook hoorbaar zijn. Het uitsluitend plaatsen van rookmelders in de verkeersruimte heeft maar beperkt effect als het slachtoffer zich in de brandruimte bevindt. In dat geval zal de rookmelder te laat afgaan om nog te kunnen vluchten. Het is dus van belang niet enkel in de verkeersruimten een rookmelder te plaatsen, maar ook in de ruimten waar brand kan ontstaan en men tevens slapend kan verblijven.

Dus: Sluit binnendeuren als je gaat slapen en zorg dat je een rookmelder kunt horen.

Online kennistest: van kennis naar gedrag
Elk jaar voltooien ruim 100.000 mensen de test op www.verkleindekansopbrand.nl en ontvingen op basis van de gegeven antwoorden een persoonlijke actielijst met tips en adviezen voor een brandveiliger leven. De test van dit jaar verschaft niet alleen kennis over brandveiligheid, maar biedt ook incentives die leiden tot gedragsverandering om de brandveiligheid niet alleen in theorie maar ook in praktijk te verhogen. Daarbij worden de conclusies en aanbevelingen uit het rapport ‘Gebrand op inzicht’ en de daarin beschreven drie beschermingsniveaus gebruikt:

  • Niveau 1
    Optische rookmelders in de hal en overloop die overal voldoende hoorbaar zijn. Dit is vergelijkbaar met het vereiste niveau voor nieuwbouwwoningen en het minimale niveau uit de adviezen van de brandweer en rookmelderproducenten
  • Niveau 2
    Gekoppelde optische rookmelders in de hal en overloop en alle ruimten waarin je slapend aanwezig kunt zijn.
  • Niveau 3
    Plaatsing van gekoppelde optische rookmelders op de overloop, hal en alle potentiële brandruimen. Dit niveau biedt de hoogste bescherming.

Op basis van het onderzoek  ‘Gebrand op inzicht’ wordt minimaal niveau 2 geadviseerd voor het plaatsen van rookmelders in woningen.

Klik hier voor de gebruikte fysieke middelen in de campagne.